top of page
IMG_7198_edited_edited.jpg

Om lymfsystemet samt nyttan av lymfmassage, kost och egenvård

Allt fler inser vikten av att optimera lymfsystemets funktion med hjälp av massage, bra kost, träning och återhämtning. Många kunder är efter sina egna upplevelser starka förespråkare för lymfmassage och vill gärna sprida kunskapen om lymfsystemets stora betydelse för vår hälsa. 

Lymfsystemet är ett av kroppens cirkulationssystem, som får alldeles för lite uppmärksamhet i relation till den viktiga roll det spelar för vår hälsa och livskvalitet. Det kallas därför ofta det "bortglömda" systemet. Ett fungerande lymfsystem ser bland annat till att kroppen kan försvara sig mot olika infektioner genom att avlägsna slaggprodukter och gifter. Stagnationer i lymfsystemet kan bero på en mängd olika saker, exempelvis ärrbildningar, skador och stress. Dessa stagnationer leder till ansamlingar av slaggprodukter, det bildas fibroser som blir ömma och dessa bearbetas under behandlingen. Det är viktigt att få bort överskottsvätska för att den inte ska belasta vår kropp, våra muskler, leder och vår hud.

Lymfmassagens främsta syfte är att hjälpa till att ”städa” vår kropp genom att stimulera och öka lymfsystemets hastighet. Kroppen kan då lättare transportera överskottsvätska och slaggprodukter från vävnader ut i blodomloppet igen för att de där ska renas och slutligen transporteras ut ur kroppen via kroppsvätskor som urin och svett.
Lymfmassagen utförs primärt genom strykningar och tryck i lymfflödets riktning mot de tätare ansamlingarna - lymfnoderna som finns vid nyckelbenen, armhålorna, ljumskarna, käkvinklarna, bakom bröstbenet och längs de stora blodkärlen i buken. På så sätt ser man till att lymfan passerar förbi dessa lymfnoder som agerar som reningsfilter. Lymfmassage används inom cancervården, då man tvingas ta bort delar av lymfsystemet och det blir stopp i systemet. Men även många andra kan behöva hjälp då man kan ha ett stagnerat lymfsystem av andra orsaker. Lymfmassage hjälper oss att transportera bort slagg ur kroppen - nedbrytningsprodukter från kroppens ämnesomsättning. När kroppen inte är snabb nog att göra sig av med överskottsämnen och gifter från mat, kosmetik och liknande, samlas dessa i bindväven. När lymfsystemet är trögt samlar vi även överflödig vätska i kroppen.
 
Några vanliga symptom som kan tyda på stagnation i lymfsystemet är att man känner sig ”tung” och trög i kroppen, trött och svullen i olika kroppsdelar. Man har oförklarlig värk i kroppen och återkommande infektioner/förkylningar.
Att många människor har stagnation i lymfsystemet beror på en kombination av olika orsaker. Vår livsstil, som för många innebär mycket stress, för lite rörelse och sömn, bristfällig kost- och vätsketillförsel, samt det genetiska arvet är några exempel. När det är stagnation i lymfsystemet blir huden därför ofta svullen och  svampig. Lymfmassagen förbättrar cirkulationen av lymfa, vilket hjälper till att göra huden mer spänstig och ger den en fin lyster. Massagen hjälper av samma orsak även på celluliter. Lymfan hänger tätt samman med utsöndringsorganen, så det som stöttar våra inre organ hjälper även huden och tvärtom.

Lymfsystemet främjas av rörelse. När muskler arbetar skapas en tryckväxling mellan aktivitet och vila, vilket ökar lymfflödet. När vi rör på oss "pushas" lymfvätskan runt i lymfkärlen. En alltför stillasittande livsstil är därför en nackdel. Men det gäller att välja rätt aktivitet. Det är viktigt att starta igång och frigöra kroppens eget lugn och ro-hormon genom yinyoga, qigong, simning och promenader. Lymfmassage samt bra stödstrumpor och kompressionskläder ger också en önskad tryckväxling. Extremt pulshöjande aktiviteter leder däremot till att man får ytterligare vätskeansamling om man har ett trögt lymfsystem.

Boka din tid för lymfmassage här

bottom of page