AHA---logo---Vector

beskrivning av taktil beröring/stimulering

Taktil beröring är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största sinnesorgan. Den är en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform och kan även definieras som en sinnesträning. Genom den lätta beröringen aktiveras oxytocinet, (lugn och ro hormonet) vilket innebär att Taktil Stimulering är en lämplig behandlingsform för stressade människor som behöver hjälp att slappna av.

Vetenskapliga forskningsresultat har visat på både korta och långsiktiga resultat vid beröring hos bland annat cancersjuka med svår smärta och ångest. Detta är en välkommen utveckling som gör att massagebehandling och beröring åter blir accepterat i sjukvården. Det finns ett träningsbehov hos cancersjuka patienter, och då är det först och främst träning av rörelse och muskelfunktion. Denna teknik gör att anhöriga kan medverka i omvårdnaden av den sjuke 

Beröringssinnet, taktila sinnet, är det sinne som utvecklas först, och det finns kvar hela livet ut. Taktil betyder beröring, med det taktila sinnet menas inte enbart beröringen utan hela känselsinnet eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I känselsinnet finns det receptorer för beröring, tryck, smärta, kyla, värme och vibrationer. Varje receptor ser olika ut och är kopplade till hjärnan via sina nervbanor. Med hjälp av signalsubstanser i nervbanan når informationen hjärnan där den registreras och bearbetas. Genom att mjukt och medvetet beröra huden aktiveras beröringsreceptorerna och personen får tillgång till kroppens samordnande system – oxytocinsystemet. Oxytocin är ett hormon och en transmittorsubstans i det centrala nervsystemet. Det är ej mätbart i blodet utan vi ser dess verkningar i form av andra substanser i blodet som är beroende av oxytocin och det vi ser som reaktioner av beröringsbehandlingar. Antalet beröringsreceptorer varierar, det finns mellan 1000-5000 beröringsreceptorer per kvadratcentimeter på huden. De finns rikligast i handflatorna, på fingerblommorna, läpparna, fotsulorna och tåblommorna. Grundtanken med Taktil Stimulering är att vi som berör måste respektera personens integritet och bara beröra när personen vill, aldrig annars.

Noterade effekter av Taktil Beröring/Stimulering 
• Magen fungerar bättre
• Bättre sömn
• Ökad kroppsuppfattning, ökad självständighet
• Fördjupad andning, förbättrad cirkulation
• Ökad initiativförmåga, vilja att kommunicera, ökat intresse för omvärlden
• Mindre aggressivitet, förväntansglädje
• Kramper minskar, smärtlindring 

Smärta och Taktil Beröring/Stimulering
Smärtan är en personlig upplevelse som kan vara svår att mäta. Smärta utlöser reflektoriskt stressreaktioner. Det som händer i kroppen vid stresspåslag är det urgamla ”kamp- eller flykt beteendet”. Blodet omdirigeras till muskulaturen, glykogen frisätts från levern, hjärtat pumpar snabbare, blodtrycket stiger, näringsupptag i magtarmkanalen sätts på sparlåga och genomblödningen i huden minskar. Välkänt är att flera låga stressfaktorer kan leda till kulminerad stress. På smärtsamma områden håller massören händerna på det onda stället cirka fem minuter. Så småningom kommer personen att uppleva kortare och längre perioder av smärtfrihet. Ju flera behandlingar som ges desto flera effekter ses och resultaten visar att det blir bättre och bättre för varje gång.

Boka din tid för taktil behandling här